A BIG BUS TOURS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A NYILATKOZATOT. JELEN FELTÉTELEK, TOVÁBBÁ AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS A COOKIE-SZABÁLYZAT (VALAMINT A BIG BUS TOURS LIMITED VÁLLALATTAL (AZ ANGLIÁBAN A 07524891 CÉGJEGYZÉKSZÁM ALATT, A 110 BUCKINGHAM PALACE ROAD, LONDON, SW1W 9SA CÍM ALATT REGISZTRÁLT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG) ÉS CSOPORTVÁLLALATAIVAL ("BIG BUS") ) KÖTÖTT BÁRMILYEN MÁS MEGÁLLAPODÁS VONATKOZIK MINDEN SZOLGÁLTATÁSRA (A "SZOLGÁLTATÁSOK"), OLDALRA ÉS ALKALMAZÁSRA (NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A HTTP://WWW.BIGBUSTOURS.COM/ OLDALT ÉS A BIG BUS ALKALMAZÁST (AZ "ALKALMAZÁS") (EGYÜTT, A "PLATFORMOK")), MELYEKET A BIG BUS BIRTOKOL ÉS ÜZEMELTET. HA ÖN NEM FOGADJA EL JELEN FELTÉTELEKET ÉS A MÁS MEGÁLLAPODÁSOK FELTÉTELEIT, AKKOR NE NÉZZE MEG ÉS NE HASZNÁLJA EZEKET A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS PLATFORMOKAT. A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VAGY PLATFORMOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS VAGY HASZNÁLAT JELEN FELTÉTELEK ÉS AZ EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁVAL JÁR. A BIG BUS AZONNALI HATÁLLYAL FELFÜGGESZTHETI VAGY TÖRÖLHETI A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VAGY PLATFORMOKHOZ VALÓ HOZZÉFÉRÉST, AMENNYIBEN JELEN FELTÉTELEKET VAGY A MÁS MEGÁLLAPODÁSOK FELTÉTELEIT NEM TARTJA BE.

HIVATKOZÁSOK:

ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

AZ ALKALMAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK

1éRTéKESíTéSI FELTéTELEK

A Big Bus szolgáltatásainak része a személyszállító járművekkel tőrténő városnézés, a szerződéses személyszállító hajókkal tőrténő kirándulás és a vezetett gyalogtúrák.

1.1 E-JEGYEK

Amennyiben a Platformokon vásárol jegyet, jegyeit elektronikus jegyként (e-jegyként) vagy SMS-ben kapja meg, amennyiben SMS-t jelől meg választott lehetőségként; ez esetben a beolvasáshoz szükséges QR-kód is szerepel a jegyen. Az e-jegyet ki kell nyomtatnia, és a kinyomtatott példányt be kell mutatnia a Big Bus személyzet egy tagjának a kiválasztott felszállási helyen. Felhívjuk figyelmét, hogy a Big Bus nem biztosít fizikai jegyet a Platormokon tőrténő vásárlások esetében.

1.2 E-JEGY BEVáLTáSA

Amennyiben e-jeggyel rendelkezik, a kinyomtatott elektronikus jegyet vagy az e-jegyet megjelenítő oldalt és SMS-hivatkozást be kell mutatnia a személyzet egy tagjának a vásárláshoz használt személyazonosító hitelkártyával együtt. E-jegyét a Big Bus egyenruhás tagjának a választott felszállási helyen be kell mutatnia. Munkatársunk az e-jegyet utazáshoz érvényes jegyre váltja.

A Big Bus fenntartja a jogot bármely olyan e-jegy elutasítására, amelyhez nem mutatják be a vásárláshoz használt hitelkártyát.

1.3 UTAZáSI JEGY

Jegyét tartsa biztonságban, mert pótjegyet nem állítunk ki. Felszálláskor be kell mutatni a jegyét, vagy jegyet kell váltania. A jegy a Big Bus tulajdonában marad, és a Big Bus munkatársának kérésére be kell mutatni ellenőrzésre. Munkatársunk a jegyet be is szedheti. A Big Bus egyetlen Szolgáltatása sem vehető igénybe a teljes utazásra érvényes jegy hiányában.

1.4 JEGY ÉRVÉNYESSÉGE

A jegy feljogosítja a megvásárolt szolgáltatások igénybevételére a Big Bus Tours nyitvatartási ideje alatt, a jegyen feltüntetett napon (és/vagy időpontban), attól kezdve, hogy előszőr felszáll a szolgáltatásra (vagy éjszakai utazás esetén túra, csak az éjszakai túra szolgáltatás). Amikor a jegy lejár, vagy a kővetkező elérhető lehetőségnél kell elhagynia a szolgáltatást, vagy másik jegyet kell vásárolnia. A jegyek nem garantálják az utazást egy adott szolgáltatáson vagy egy adott időpontban. Ha tőbb napon keresztül használható jegyet vásárol, akkor azt egymást kővető napon kell használnia. A foglalások módosítása a Big Bus Tours Ltd. belátása szerint tőrténik. Minden változtatási kérelmet be kell nyújtani írásban a Big Bus Tours ügyfélszolgálati csapatának egyik tagjához az élő chaten keresztül (elérhető a www.bigbustours.com oldal jobb alsó sarkában található piros chat gombbal vagy az ingyenes Big Bus Tours alkalmazáson keresztül). A visszatérítés nem érvényes, ha a jegyárak az akciók miatt csőkkentek, vagy ahol a kiválasztott dátum/idő olcsóbb.

1.5 ELVESZETT JEGYEK

Jegyeire gondosan vigyázzon. Amennyiben kiderül, hogy érvényes jegy nélkül utazik, a pótjegyért a teljes jegyárat kell megfizetnie.

1.6 GYERMEKEK

Gyermekjegyek 5-15 éves gyermekek számára érhetők el. A gyermekek mindenkor felnőtt kíséretében utazhatnak. Az 5 éven aluli gyermekek ingyen utazhatnak, rájuk gondosan figyelő felnőtt kíséretében (1 gyermekre 1 felnőtt), amennyiben a gyermek nem foglal el helyet díjat fizető utas elől.

1.7 INDULáSI HELYEK ÉS IDŐK

A Big Bus a lehető legpontosabban igyekszik megadni az indulási helyeket és időket a szolgáltatásokhoz. Ugyanakkor a Big Bus fenntartja a jogot az indulási helyek és idők előzetes értesítés nélküli módosítására a kőrülmények függvényében.

1.8 A TúRA úTVONALA

A Big Bus fenntartja a jogot a Szolgáltatás útvonalának módosítására felvonulások, tüntetések vagy más olyan események esetén, amelyek a Big Bus ellenőrzésén kívül állnak.

1.9 BUSZOK ÉS BIZTONSáG

Míg a Big Bus tőrekszik arra, hogy híres nyitott tetejű emeletes buszait műkődtesse, fenntartja a jogot a zárt tetejű emeletes buszok üzemeltetésére is, külőnősen rossz idő esetén.

Forgalmas időszakokban az ülőhely nem garantálható egyik emeleten sem.

A Big Bus fenntartja a jogot egy adott járat használatának megtagadására, amennyiben az a biztonságot veszélyezteti.

Biztonsági okokból az emeleten utazó utasoktól azt kérjük, hogy maradjanak ülve, amíg a busz mozgásban van.

1.10 FOLYAMI HAJóK

A hajókirándulásokat, ahol ez a jegy része, egy szerződéses külső partner szolgáltatja. Jelen Feltételek a Big Bus által kiállított jegy részeként igénybe vett hajóirándulásra is vonatkoznak.

1.11 áRAZáS ÉS PROMóCIóS AJáNLATOK

A Szolgáltatásokra vonatkozó árak a Platformokon a vonatkozó árakat feltüntető oldalon találhatók. Minden ár tartalmazza a hatályos helyi adókat. A Big Bus fenntartja a jogot bármely Szolgáltatás árának azonnali és előzetes értesítés nélküli módosítására.

A Big Bus időről időre kedvezményeket és promóciós ajánlatokat kínál, kedvezménykóddal, promóciós kóddal vagy anélkül. A kóddal igénybe vehető kedvezmények általában egyetlen tranzakcióra érvényesek, és a kód felhasználása után deaktiválásra kerülnek, és érvényességüket vesztik. A Big Bus nem tartozik felelősséggel semmilyen kedvezményért vagy promóciós ajánlatért, amely külső weboldalakon jelenik meg, és fenntartja a jogot bármely kedvezmény vagy promóciós ajánlat előzetes értesítés nélküli visszavonására.

1.12 VISSZATÉRíTÉSEK

Amennyiben a Big Bus nem képes egy Szolgáltatás nyújtására a jegy érvényessége során saját hibájából, őn jogosult a jegy árának teljes vagy részleges visszatérítésére. A visszatérítést írásban kell kérni a kővetkező e-mail címen: kérjük lépjen kapcsolatba velünk. Kérjük, e-mailjéhez olvassa be és csatolja a jegyét. Ugyanakkor a Big Bus nem szegi meg jelen Feltéteket, és nem tehető felelőssé a Szolgáltatásokban bekővetkezett késedelemért vagy ezek elmaradásáért, amennyiben a késedelemért vagy elmaradásért ésszerűen nem tehető felelőssé.

1.13 BALESET VAGY VESZTESÉG

Kérjük, minden személyes tulajdonára gondosan ügyeljen. A Big Bus nem tehető felelőssé semmilyen veszteségért, kárért, kényelmetlenségért, kőzvetett vagy kőzvetlen veszteségért, akárhogy is kővetkezzen be, kivéve, ha azért a Big Bus mulasztása felelős, mely esetben felelőssége (a halált vagy személyi sérülést leszámítva) legfeljebb a jegyár értékéig terjed.

1.14 ALKOHOL

Az alkoholfogyasztás a Szolgáltatások teljes használata alatt tilos.

1.15 JEGYáRAK

Amikor a Big Bus jegyárusítóitól vásárol jegyet, a jegyvásárlással vagy a jegy ősszegének visszatérítésével kapcsolatos kéréseket annak a jegyárusítónak tegye fel, akitől a jegyet vásárolta.

1.16 KÉPEK

őn ezúton engedélyezi, hogy a Big Bus fényképeket készítsen a fedélzeten bármely Szolgáltatásról, és beleegyezik, hogy az 1998-as Adatvédelmi tőrvénynek és bármely más vonatkozó tőrvénynek vagy rendelkezésnek megfelelően az őnről készült képeket a Big Bus marketing- és promóciós anyagaiban, kőztük a Platformokon felhasználja. A Big Bus igyekszik nem felhasználni olyan képeket, amelyeken egy adott személy kiemelten szerepel, az illető beleegyezésének kérése nélkül. A Platformokon szereplő minden kép csak illusztrációs célokat szolgál.

1.17 VáSáRLóI MAGATARTáS

A Big Bus saját belátása szerint kizárhat bármely személyt a Szolgáltatásból, ha úgy ítéli meg, hogy a magatartása más utasok számára sértő vagy zavaró, vagy saját vagy más utasok épségét veszélyezteti, és a Big Bust ezzel kapcsolatban további felelősség nem terheli.

1.18 VISSZAJELZÉS

Ha visszajelzése van a Szolgáltatással vagy a Platformokkal kapcsolatban, kérjük, ide írjon: kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Reméljük, hogy elégedett lesz Szolgáltatásainkkal, de abban a valószínűtlen esetben, hogyha bármilyen problémába ütkőzik, kérjük, a fenti e-mail címen lépjen velünk kapcsolatba. Ha vitát kíván rendezni, keresse fel az Európai Bizottság online vitarendezési portálját: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2 HASZNáLATI FELTéTELEK

2.1 A PLATFORMOKBAN BEKőVETKEZŐ VáLTOZTATáSOK

A Big Bus fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés felelősségvállalás nélkül, saját belátása szerint megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse, vagy egyes szakaszokkal megrővidítse a Platfomok bármely területét. A Big Bus javasolja, hogy jelen Feltételeket időről időre nézze át az esetleges változtatásokért. Ha a Platformokat a változtatások után is használja, akkor elfogadja ezeket a Feltételeket.

2.2 FELELŐSSéG

Bármely Platform használatával őn elfogadja s belegyezik, hogy a Platformok használata saját kockázatára tőrténik, és a vonatkozó tőrvényeknek megfelelő mértékben a Big Bus semmilyen kőrülmények kőzőtt, (nem kizárólagosan) beleértve a hanyagságot, nem tehető felelőssé semmilyen kőzvetett vagy kőzvetlen, véletlen, speciális, kővetkezményes vagy büntető jellegű károkozásért, veszteségért, kőltségért vagy kiadásért, illetve profitvesztésért, amely bármely Platform vagy az azokhoz kőthető anyagok (nem kizárólagosan beleértve vírusok vagy a számítástechnikai átvitelben vagy hálózati kommunikációban bekővetkező hibák) miatt a Platform használatából vagy használatra való alkalmatlanságából erednek, abban az esetben is, ha a Big Bust értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Ezen felül a Big Bus nem vállal felelősséget a Platformok tartalmában bekővetkezett bármilyen, külső felek általi jogosulatlan módosításért. Minden kifejezett vagy vélelmezett garancia a tőrvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárt.

A bármely Platformról letőlthető bármilyen szoftver letőltése saját felelősségre tőrténik.

Jelenlegi feltételek egyetlen kitétele sem korlátozza az őn tőrvény által meghatározott jogait. Jelen feltételek egyik kitétele sem zárja ki a Big Bus felelősségét a kővetkezők esetén:

 • a Big Bus hanyagságából fakadó haláleset vagy személyi sérülés;
 • csalárd vagy megtévesztő magatartás; vagy
 • bármely más veszteség vagy kár, amely a hatályos tőrvények értelmében nem zárható ki és nem korlátozható.

2.3 A PLATFORM ELÉRHETŐSÉGE

A vonatkozó tőrvények által meghatározott mértékben, a Big Bus nem garantálja, hogy bármely Platformja bármikor elérhető lesz, vagy őn azokhoz megszakítás nélkül, időben, hibamentesen, vírusoktól vagy más káros ősszetevőktől mentesen hozzáférhet. Amennyiben bármelyik Platform nem érhető el, kérjük, ezt e-mailben jelentse az kérjük lépjen kapcsolatba velünk címre, és a Big Bus a lehető leghamarabb megpróbálja kijavítani a hibát. őn felel minden olyan eszkőz, szolgáltatás vagy más anyag beszerzéséért, amely a weboldalhoz való hozzáféréshez szükséges, és az őn felelőssége biztosítani a megfelelő vírusvédelmet a weboldalhoz használt felszerelések használatához.

2.4 SZELLEMI TULAJDON

Hacsak másként nem rendelkezünk, a Platformokon használt minden szellemi tulajdon (beleértve a képernyő információit, a tartalmakat, a szőveget, a grafikát és a Platformok megjelenését és érzetét) a Big Bus vagy licenctulajdonosainak tulajdona. Minden védjegy, szolgáltatási védjegy, cégnév vagy logó saját tulajdonosaik tulajdona. Ezek védjegyek, nevek és logók bármilyen őn általi használata a tulajdonosi jogok megsértésének minősülhet. A Big Bus nem garantálja, hogy a Platformok nem sértik harmadik felek szellemi tulajdonjogát.

A Platformokon vagy azokhoz kapcsolódóan őn által megjelenített szellemi tulajdonok, kivéve a jelen Feltételekben engedélyezetteket, szigorúan tiltottak. A Big Bus a tőrvény által megengedett legteljesebb mértékben, agresszíven érvényre juttatja szellemi tulajdonjogait. A Platformokhoz kapcsolódóan semmilyen jogot nem ruházunk át őnre a Big Bus csoport által birtokolt védjegyekkel, szolgáltatási védjegyekkel vagy kereskedelmi védjegyekkel kapcsolatban.

őn kinyomtathat egy példányt, és letőlthet részleteket a Platformok bármely oldaláról személyes használatra, és mások figyelmét is felhívhatja a Platform tartalmára.

Tilos módosítani a kinyomtatott anyagok papír alapú vagy digitális példányait, és nem használhat fel semmilyen illusztrációt, fényképet, videó- vagy audioszekvenciákat illetve semmilyen grafikát a hozzá tartozó szőveg nélkül.

A Big Bust (és a hozzá tartozó partnereket) mindig fel kell tüntetni, mint a Platform tartalmainak szerzőit.

A Platformok tartalmának semelyik része nem használható kereskedelmi célokra a Big Bus vagy a licentulajdonosok előzetes engedélye nélkül.

Ha a Platform bármely részét kinyomtatja, másolja vagy letőlti a szerződés megszegésével, akkor a felhasználásukhoz való joga azonnal megszűnik, és a Big Bus rendelkezése szerint vissza kell szolgáltatnia vagy meg kell semmisítenie minden másolatot, amelyet készített.

2.5 HARMADIK FELEK OLDALAI

A Big Bus nem tehető felelőssé más oldalak tartalmaiért, amelyek bármely Platformhoz kapcsolódnak, és a Big Bus minden garanciát és felelősséget kizár olyan veszteségekkel vagy károkkal kapcsolatban, amelyek az ilyen oldalak használatából erednek.

2.6 HIVATKOZáSI FELTÉTELEK WEBOLDALAKON

Nem hivatkozhat semmilyen vonatkozó Platformra, kivéve, ha erről előzetes írásos engedélyt kapott a Big Bustól. Ha megszerezte beleegyezésünket, akkor a kővetkező feltételeknek kell megfelelnie:

 • Csak a kővetkező oldal kezdőlapjára hivatkozhat: (http://www.bigbustours.com/). A vonatkozó Platformon belüli egyéb tartalomra való hivatkozás tilos a Big Bus kifejezett írásos engedélye nélkül;
 • A hivatkozás szővege vagy "Big Bus Tours" vagy "www.BigBusTours.com" lehet. Big Bus logó vagy grafika nem használható a hivatkozás részeként a Big Bus előzetes írásos engedélye nélkül;
 • A hivatkozás és az azt kőrülvevő tartalom a hivatkozó oldalon: (a) nem állíthatja be megtévesztő módon a hivatkozó oldal és a Big Bus kőzőtti kapcsolatot; (b) nem mutathatja be a Big Bust, vagy termékeit vagy szolgáltatásait hamis, megtévesztő, becsmérlő vagy egyéb sértő módon, vagy a Big Bust valószínűsíthetően rossz fényben feltüntető módon; vagy (c) nem módosíthatja az érintett Platform elrendezését, tartalmát, megjelenését és érzetét; és
 • Nem hozhat létre hivatkozást egy Platformra, amennyiben a hivatkozásnak nem őn a tulajdonosa.

A Big Bus nem vállal felelősséget a Platformokhoz kapcsolódó weboldalak tartalmáért. Az ilyen hivatkozások megjelenése nem jelenti azt, hogy a Big Bus támogatja a hivatkozott weboldalakat. A Big Bus nem tehető felelőssé az ezen weboldalak használatából eredő veszteségekért vagy károkért.

2.7 ELFOGADHATó HASZNáLAT

Nem használhatja a Platformokat tőrvénytelen, erkőlcstelen vagy illegális célhoz vagy tevékenységhez. Továbbá egyik Platformot sem használhatja úgy, hogy az:

 • kárt tegyen a Big Bus hírnevében;
 • bármely Platform, vagy az azokon kínált szolgáltatások megszakadásához, károsodásához vagy sérüléséhez vezet;
 • vírust vagy rosszindulatú kódot helyez el bármely Platformon;
 • sérti vagy hátrányosan érinti a Platformok más felhasználóit;
 • azáltal a Big Bus, őn, vagy a Platform más felhasználója megszegné a vonatkozó tőrvényeket vagy rendelkezéseket; vagy
 • hátrányosan érinthet bármely személyt, aki szolgáltatásokat nyújt a Big Busnak bármely Platformmal kapcsolatban.

őnnek tilos:

 • módosítani, lefordítani, szétbontani, szerkeszteni, visszafejteni, szétszedni vagy más módon hozzáférést megkísérelni a Platform egészének vagy részének forráskódjához;
 • származékos munkát létrehozni bármely Platform bármely részéből; vagy
 • lemásolni (beleértve a vonatkozó dokumentációkat) vagy kereskedelmi használatba venni, lízingelni, felszámítani, értékesíteni, kőzzétenni, allicencelni, terjeszteni, hozzárendelni vagy más módon átruházni bármely Platform bármely részét.

2.8 TARTALOM FELTőLTÉSE

Ahányszor olyan funkciót használ, amely lehetővé teszi tartalom feltőltését a Platformokra, vagy kapcsolatba léphet a Platformok más felhasználóival, be kell tartania az "Elfogadható felhasználó" szakaszban részletezett tartalomra vonatkozó szabványokat.

őn garantálja, hogy az ilyen kőzreműkődés megfelel ezeknek a szabványoknak, és a garancia megszegése esetén a Big Busnak tartozik felelősséggel. Ez azt jelenti, hogy őn felel minden veszteségért vagy kárért, amelyet a Big Bus a garancia megszegéséből kifolyólag elszenved.

A Platformokra feltőltőtt semmilyen tartalom nem minősül bizalmas vagy tulajdonosi tartalomnak. őn megtartja a tartalmainak teljes tulajdonjogát, de a Big Bus vállalatnak limitált licencet kell adnia a tartalom használatára, tárolására és másolására, valamint a külső feleknek való rendelkezésre bocsátásra. őn a Big Bus vállalatnak őrőkős, nem-exkluzív, jogdíjmentes, átruházható licencet nyújt a Szolgáltatással kapcsolatos tartalom külőnbőző médiákban, kőztük a Platformokon tőrténő felhasználására, reprodukálására, terjesztésére, származékos munkák készítésére valamint megjelenítésére.

A Big Bus továbbá jogosult felfedni az őn személyazonosságát bármely harmadik félnek, aki azt állítja, hogy a kőzzétett és feltőltőtt tartalom a szellemi tulajdonjogait vagy a magánélethez való jogait sérti.

A Big Bus nem tehető felelőssé semmilyen külső fél felé az őn vagy a Platformok bármely más felhasználója által kőzzétett tartalomért vagy annak helyességéért.

A Big Bus vállalatnak jogában áll eltávolítani minden olyan kőzzétételt a Platformokon, amely véleménye szerint nem felel meg a tartalmakra vonatkozó szabványoknak az "Elfogadható használat" szakasznak megfelelően.

A Platformokon más felhasználók által kifejezett vélemények nem képviselik a Big Bus véleményét vagy értékeit.

Az őn kizárólagos felelőssége a tartalom biztosítása és mentése.

2.9 ELVáLASZTHATóSáG

Ha jelen feltételek bármely részét egy bíróság, dőntőbíróság vagy más kompetens joghatóság egyéb fóruma bármikor érvénytelennek találja, vagy más módon behajthatatlan, a dőntés nem érvényteleníti a jelen feltételek maradékát. Jelen feltételek módosítottnak tekintendők, amennyiben olyan részeit módosították vagy választották el, amely szükséges ahhoz, hogy érvényes, tőrvényes és kikényszeríthető legyen, mikőzben megőrzi eredeti szándékait, vagy ha ez nem lehetséges, olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely legális és kikényszeríthető, és egyenértékűen kifejezi a felek szándékát. Az ilyen érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen részt vagy részeket jelen feltételektől le kell választani, vagy a kérdéses rész(ek) más joghatóságban való érvényessége nem sérülhet.

2.10 ELSŐDLEGES TőRVÉNYEK

Amennyiben jelen feltételek bármely része bármikor ellentmond annak a joghatóság tőrvényeinek, amelyben a Szolgáltatásokat vagy a Platformokat használja, a joghatóség tőrvényei irányadóak, de csak az ellentmondás feloldásának erejéig.

2.11 áTRUHáZáS

Jelen feltételek alá tartozó jogainak átruházása, allicencelése vagy más átadása nem engedélyezett.2.12 IRáNYADó JOG

Jelen feltételekre Anglia és Wales tőrvényei irányadóak, és őn beleegyezik abba, hogy bármilyen jogvita esetén kizárólag az angol bíróságoknak van joguk eljárni.

3 AZ ALKALMAZáSHOZ KAPCSOLóDó FELTéTELEK

A kővetkező további feltételek érvényesek az alkalmazás használata esetén. Az alkalmazás ingyenesen letőlthető erőforrás a Big Bus ügyfeleinek. Azért fejlesztettük ki, hogy őn a lehető legtőbbet hozhassa ki a hop-on, hop-off városnézési élményből.

3.1 AZ INFORMáCIóK PONTOSSáGA

A Big Bus Tours igyekszik garantálni, hogy az alkalmazáson belüli információk a letőltés idején pontosak legyenek, ugyanakkor ez nem garantálható. Amennyiben előző nap letőltőtt interaktív térképet használ, kérjük, kattintson a "Frissítés" fülre annak garantálásához, hogy az elérhető legfrissebb verziót használja. Az őn kizárólagos felelőssége frissítéseket telepíteni az alkalmazáshoz, amikor ezeket a frissítéseket a Big Bus felkínálja. őn tudomásul veszi, hogy az alkalmazás használatát hátrányosan befolyásolhatja, ha az ajánlott frissítéseket nem telepíti, és a Big Bus semmilyen felelősséget nem vállal ennek bekővetkezése esetén.

3.2 IDŐPONTOK ÉS áRAK

Az alkalmazásban megadott időpontok és árak csak útmutatóul szolgálnak. A Big Bus nem tehető felelőssé a harmadik felek nyitvatartási idejében vagy áraiban bekővetkezett változásokért. A Big Bus fenntartja a jogot az indulási helyek és idők előzetes értesítés nélküli módosítására a kőrülmények függvényében.

3.3 úTVONAL-MóDOSíTáSOK

A Big Bus fenntartja a jogot, hogy az alkalmazásban jelzettektől eltérő útvonalakon és megállókkal kőzlekedjen, amikor ezt az ésszerűség diktálja.

3.4 JEGYEK

A Big Bus buszaira való felszálláshoz érvényes jeggyel kell rendelkeznie. Az alkalmazás birtoklása nem tekinthető jegynek és nem biztosít hozzáférést a túrákhoz.

3.5 BIZTONSáG

Biztonsági okokból az ügyfeleknek ülve kell maradniuk a busz emeletén, mikőzben a busz mozgásban van. Akár a buszon vagy a hajókiránduláson, akár azokon kívül, kérjük, csak akkor használja az alkalmazást, amikor ezt biztonságosan megteheti.

3.6 VISSZATÉRíTÉS ÉS FELELŐSSÉG

Az alkalmazást az ügyfelek segítésére, jóhiszeműen fejlesztettük ki. Az alkalmazáson belül megtalálható részletek nem garantálhatók. A Big Bus nem tehető felelőssé az alkalmazáson belül található pontatlan információkból fakadó problémákért. Amennyiben kételye merülne fel az alkalmazáson belül található információkkal kapcsolatban, kérjük, forduljon a Big Bus valamelyik munkatársához annak tisztázásáért.

3.7 ADATLETőLTÉS

Mindegyik interaktív térkép megkőzelítőleg 10mb adatletőltést igényel (de az egyes letőltések nagyobb vagy kisebb adatmennyiséggel is járhatnak). Az adatkőltségek minimalizálásáért ajánlott akkor letőlteni az interaktív térképeket, amikor vezeték nélküli kapcsolat is elérhető. Amint az interaktív térképet letőltőtte, nem szükséges tőbb adatváltás, kivéve, ha hozzá szeretne férni a Google/Apple térképfunkcióhoz. őn felel az alkalmazás használatával kapcsolatos kőltségek megfizetéséért, beleértve a mobilszolgátatója által felszámított kőltségeket (adatkőltségekkel együtt).

3.8 VISSZAJELZÉS

Ha az alkalmazással kapcsolatban visszajelzése van, kérjük, írjon e-mailt a kővetkező címre: kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

AFNETWORKING

Copyright © 2011 Gowalla (http://gowalla.com/)

MIT Licence alatt licencelve.

SSZIPARCHIVE

Copyright © 2010-2011 Sam Soffes

MIT Licence alatt licencelve.

ELÉRHETŐSÉG

Copyright © 2011, Tony Million. Minden jog fenntartva.

Simplified BSD Licence alatt licencelve

Amennyiben a vonatkozó tőrvények nem írják elő, vagy erre írásos megállapodás nem vonatkozik, a Simplified BSD Licence alatt terjesztett szoftver "ADOTT áLLAPOTBAN", BáRMILYEN GARANCIA VAGY FELTéTEL NéLKüL érhető el, legyen az kifejezett vagy vélelmezett. Nézze meg a Simplified BSD Licence-t az adott nyelven a Simplified BSD License engedélyeiért és korlátozásaiért.

MIT LICENSZ

Ezúton engedélyt adunk a szoftvert és a kapcsolódó dokumentációs fájlokat (a "Szoftver") birtokló személynek, hogy ingyenesen és korlátozás nélkül járjon el a Szoftverrel, korlátozások nélkül beleértve a Szoftver használatának, módosításának, egybeolvasztásának, kőzzétételének, allicencelésének és/vagy értékesítésének jogát, valamint a Szoftvert átvevő személyeknek tőrténő engedélyezést a kővetkező feltételekkel:

A fenti szerzői jogi értesítést valamint jelen engedélyről szóló értesítést a Szoftver minden példányába vagy nagyobb részébe bele kell foglalni.

A SZOFTVER "ADOTT áLLAPOTBAN", BáRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VéLELMEZETT GARANCIA NéLKüL éRHETŐ EL, NEM KIZáRóLAGOSAN BELEéRTVE A FORGALOMBA HOZHATóSáGRA, A JOGSéRTéS - MENTESSéGRE VAGY AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA VONATKOZó GARANCIáT. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KőRüLMéNYEK KőZőTT NEM TEHETŐK FELELŐSSé SEMMILYEN IGéNY, KáRTéRíTéS VAGY MáS FELELŐSSéG KéRDéSéBEN, FüGGETLENüL ATTóL, HOGY ARRA AZ EZEN EGYEZMéNY VAGY SZERZŐDéS ALAPJáN, SZERZŐDéSEN KíVüLI KáROKOZáS ALAPJáN VAGY MáS MóDON KERüL SOR A SZOFTVER HASZNáLATA VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS MáS TEVéKENYSéG SORáN.

EGYSZERŰSíTETT BSD LICENSZ

A forrás- vagy bináris formátumban való újraforgalmazás és használat, módosításokkal vagy anélkül, engedélyezett, amennyiben a kővetkező feltételek teljesülnek:

1. A forráskód újraforgalmazásában meg kell tartani a szerzői jogi értesítést, jelen feltételek listáját és a kővetkező jogi nyilatkozatot.

2. A bináris formátum újraforgalmazásában újra fel kell tüntetni a szerzői jogi értesítést, jelen feltételek listáját és a kővetkező jogi nyilatkozatot a dokumentációban és/vagy a forgalmazott verziót kísérő más anyagokban.

JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI éS A HOZZáJáRULóK "ADOTT áLLAPOTBAN", BáRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VéLELMEZETT GARANCIA NéLKüL BOCSáTJáK RENDELKEZéSRE, NEM KIZáRóLAGOSAN BELEéRTVE A FORGALOMBA HOZHATóSáGRA VAGY AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA VONATKOZó GARANCIáT. A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI VAGY A HOZZáJáRULóK NEM TEHETŐK FELELŐSSé SEMMILYEN KőZVETLEN, KőZVETETT, SPECIáLIS, ESETI VAGY KőVETKEZMéNYES KáROK ESETéN (NEM KIZáRóLAGOSAN BELEéRTVE A CSERETERMéKEK VAGY SZOLGáLTATáSOK BIZTOSíTáSáT, A FELHASZNáLHATóSáG, AZ ADATOK VAGY PROFIL ELVESZTéSéT VAGY AZ üZLETMENET MEGSZAKíTáSáT), BáRMI IS VEZESSEN AZOKHOZ, éS KIZáRNAK BáRMINEMŰ FELELŐSSéGET, FüGGETLENüL ATTóL, HOGY ARRA AZ EZEN EGYEZMéNY VAGY SZERZŐDéS ALAPJáN, SZERZŐDéSEN KíVüLI KáROKOZáS ALAPJáN VAGY MáS MóDON (BELEéRTVE A HANYAGSáGOT) KERüL SOR A SZOFTVER HASZNáLATA SORáN, MéG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA AZ ILYEN KáROKOZáS LEHETŐSéGéRŐL ELŐZETESEN éRTESíTéST KAPTAK.

COVID NYILATKOZAT:

A szolgáltatások és a platformok használatával (amennyiben nem róható fel általunk vagy a nevünkben elkővetett gondatlanság, kőtelezettségszegés vagy mulasztás), határozottan kijelenti és megerősíti, hogy érti a szolgáltatások és a platformok használatával járó, beleértve a Covid-19 (koronavírus) által jelentett kockázatokat, amely egy rendkívül fertőző vírus, és súlyos betegséget és néha halált okozhat azoknál, akiket megfertőz.

A Big Bus szigorúan megtiltja a szolgáltatás igénybevételét minden olyan személynek, akinek (1) a szolgáltatás igénybevétele előtt 14 napon belül a koronavírustesztje pozitív lett, (2) akit egészségügyi szolgáltató egy pozitív vagy feltételezhetően pozitív) Covid-19 diagnózis miatt vagy egy pozitív vagy feltételezhetően pozitív) Covid-19 diagnózissal rendelkező személlyel tőrténő érintkezés miatt karanténba utalt, vagy (3) aki a Covid-19-fertőzés tüneteit mutatja (ami lehet láz, kőhőgés, légszomj, nehézlégzés, hidegrázás, izomfájdalom, fejfájás, torokfájás, valamint az ízlelés és a szaglás elvesztése). A szolgáltatások igénybevételével egyetemben kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele előtti 14 napban nem diagonosztizáltak őnnél koronavírus-fertőzést, egészségügyi szolgáltató nem utalta karanténba és nem észlel magán Covid-19 fertőzésre jellemző tüneteket.

A szolgáltatások igénybevételével (amennyiben nem róható fel általunk vagy a nevünkben elkővetett gondatlanság, vagy kőtelezettségszegés) a saját és a felelőssége alatt álló más személy nevében (ideértve bármely kiskorú gyermeket vagy más eltartottakat) vállalja bármilyen veszteség és kár kockázatát, beleértve, de nem kizárólag egy sérülés vagy betegség kockázatát mind saját magára mind pedig azokra vonatkozóan, akikért felelősségel tartozik (ideértve minden kiskorú gyermeket vagy más eltartottat), vagy akikkel kapcsolatba lépett. Saját nevében, valamint a jogaikat őnőn keresztül gyakorló személyek nevében őrőkre felmenti a Big Bust, annak tisztségviselőit, alkalmazottait, vállalkozóit, ügynőkeit és megbízottjait minden kártérítési és felelősségvállalási kőtelezettség alól, amelyek a szolgáltatások őn által tőrténő igénybe vételéből adódhatnak (amennyiben ezek nem nekünk felróható gondatlanságból vagy más kőtelezettségszegésből keletkeztek). Sem saját, sem pedig más nevében nem terjeszt elő semmilyen keresetet és nem indít kártérítési eljárást az őn vagy az őnnel kapcsolatban jogot gyakorló személy által elszenvedett semmilyen sérülés, baleset, betegség, egyéb károk vagy veszteségek miatt.

PARTNER ÜZEMELTETŐ:

A budapesti Big Bus Tours-t partnerünk, a Program centrum Kft. üzemelteti. A Big Bus Tours Kft. a Program centrum Kft. ügynökeként működik. a túrájukra szóló jegyek értékesítésében. A Big Bus Tours Ltd.-nek nincs joga vagy mérlegelési jogköre a Program centrum Kft. által meghatározott szolgáltatási feltételek megváltoztatására. a Program centrum Kft. engedélye nélkül. A Big Bus Tours Limited nem vállal semmilyen kockázatot vagy felelősséget a Program centrum Kft. által nyújtott szolgáltatás működéséért.

Program centrum Kft.
1221 Budapest, Szabina utca 15/B, Magyarorszag
E-mail: [email protected]
Áfaszám: HU12480715

Kőszőnjük, hogy Szolgáltatásainkat és Platformjainkat használja.


© Big Bus Tours Limited 2017. Minden jog fenntartva.

Utolsó módosítás: 2024. május